Informacija o seji upravnega odbora

8 Jul 2009

DATALAB, d.d., Ljubljana
Informacija o seji upravnega odbora

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba DATALAB, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Datalab d.d., Ljubljana s sedežem na Koprski 92, 1000 Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Upravni odbor družbe Datalab Tehnologije d.d. se je dne 08.07.2009 sestal na svoji 1. – konstitutivni seji. Seje se se udeležili vsi člani.

Na seji se je konstituiral UO, sprejeti so bili popravki na predlog Poslovnika UO, imenovana sta bila člana revizijski komisije, pregledan je bil Statut družbe ter Poslovnik o delu izvršnih direktorjev, za sekretarja UO je bila imenovana gdč. Petra Kostadinov za tehnično pomoč pa g. Matija Kariž. Za naslednjo skupščino UO pripravi uskladitve z novim ZGD. UO bo na naslednji seji obravnava letno poročilo, gospodarski načrt ter dolgoročni načrt.

Sporočilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.datalab.si/vlagatelji/) od 08. 07. 2009 dalje za obdobje najmanj 5 let.

Uprava Datalab d.d.

Datum: 08. 07. 2009

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.