Sklic na dokument: Konsolidirano in nekonsolidirano poročilo za leto 2009 ter objava ocene rezultatov za prvo štirimesečje

16 Nov 2009

DATALAB, d.d., LjubljanaSklic na dokument: Konsolidirano in nekonsolidirano poročilo za leto 2009 ter objava ocene rezultatov za prvo štirimesečje

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 110. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Datalab d.d., Ljubljana s sedežem na Koprski 92, 1000 Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

V pripetem dokumentu se nahaja letno poročilo družbe Datalab, d.d. in Skupine Datalab za poslovno leto 2009.

Dostop do te objave je omogočen tudi na uradnih spletnih straneh družbe www.datalab.si, in sicer od dneva objave (16.11.2009) dalje za obdobje najmanj 5 let.

V sredo, 18.11.09 bomo objavili še revidirano verzijo letnega poročila pri čemer večjih sprememb ne pričakujemo. Tudi to bo objavljeno na naših spletnih straneh dalje za obdobje najmanj 5 let.

V naslednjih dneh bomo na spletnih straneh za vlagatelje https://www.datalab.si/vlagatelji/javne_objave/) tekoče objavljali ostala pomembna sporočila, zato vlagateljem priporočamo spremljanje teh strani.

Hkrati z objavo rezultatov in letnega poročila zaradi objav v medijih in predstoječe tiskovne konference objavljamo tudi osnovne podatke o oceni poslovanju družbe Datalab d.d. za obdobje od julija do oktobra 2009.

Nekonsolidirani prihodki obdobja znašajo 517 tisoč € (-10% glede na lani) s tem da so licenčni prihodki v Sloveniji nižji za 19% in v tujini višji za 29%, prihodki iz osveževanja so v Sloveniji nižji za 2% v tujini pa višji za 15%. Licenčni prihodki so manjši zaradi prenosa večjega posla v november, drugače bi beležili 15% rast licenčnih prihodkov v Sloveniji. Prihodki iz marketinga so nižji za 85% saj letos nismo organizirali PANTHEON konference. Umanjkanje prihodkov PANTHEON konference predstavlja 65% delež zmanjšanja prihodkov glede na lansko leto. Za 121 tisoč € so višji prihodki iz subvencij.

Poslovni odhodki so z 684 tisoč € za 48% nižji glede na lansko leto. Največji prihranki so pri stroških blaga, materiala in storitev (-370 tisoč €) ter pri stroških dela (231 tisoč € manj kot lani).

Ocena izgube preko poletnih mesecev torej znaša 31 tisoč kar je za 603 tisoč € bolje kot lani.

Uprava družbe

Datum: 16.11.2009

Pripeti dokumenti:Letno poročilo Datalab 2009

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.