PANTHEON Public Service

Poslovni program za podjetja v javnem sektorju

Stabilen in v skladu z veljavno zakonodajo program upošteva specifična določila, ki jih javna podjetja kot proračunski uporabniki imajo (predvsem v računovodstvu in kadrih) ter omogoča, da poslujejo pregledno in v skladu s predpisi. Javna podjetja tako povečajo kakovost dela in storilnost brez stroškov razvoja lastnega programa ali daljših uvajalnih časov.

Računovodstvo za javna podjeta

Računovodstvo, prilagojeno javnim podjetjem

Javna podjetja so zaradi proračunskega financiranja podrejena drugačnim pravilom knjigovodenja, kot veljajo za druge gospodarske subjekte. PANTHEON podpira vsa ta specifična določila, ki jih je potrebno upoštevati pri javnih podjetjih, prav tako pa je skladen s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS). Vsebuje tudi:

  • enotni kontni načrt,
  • bilance za določene uporabnike,
  • bilance za druge uporabnike,
  • skupne bilance,
  • evidenčno knjiženje.

Kadri in plače za javne uslužbence

Kadri in plače za javne uslužbence

Javna podjetja imajo specifična pravila tudi na področju kadrov in plač. Ker se financirajo iz javne blagajne, se to odraža tudi pri izpisih in obrazcih, ki jih podjetja oddajajo pristojnim državnim ustanovam (AJPES, ipd.):

  • izpis posebne plačilne liste za javno upravo (navadni zaposleni, direktorji, zaposleni v tujini),
  • nastavitev vrst zaslužka,
  • obračunavanje delavcu več delovnih mest na enem obračunu,
  • kreiranje XML izvoza ISPAP datoteke.

Avtomatično sledenje spremembam zakonodaje

Da bi bile spremembe v zakonodaji, ki se tičejo delovanja poslovnih subjektov, za uporabnika kar najmanj stresne, je celoten postopek osveževanja v PANTHEON-u avtomatiziran in poteka preko spleta. Vsakič, ko pride do spremembe v zakonodaji, se spremembe nadgradijo tudi v PANTHEON-u, uporabniki PANTHEON-a pa tako vedno poslujejo skladno z aktualnimi zakoni in določili.

Podpora uporabniku

Pravočasna podpora je ključnega pomena, zato je uporabnikom na voljo več vrst podpore. Vprašanja glede uporabe PANTHEON-a je najbolje rešiti preko brezplačnih video navodil in uporabniške spletne skupnosti, kjer so zbrani drugi uporabniki, podporniki in Datalab uslužbenci. Nujna direktna podpora se izvaja na terenu, preko telefona ali spletne aplikacije.

Stabilnost poslovnega programa

Stabilnost in zanesljivost PANTHEON-a je prioriteta. ki smo si jo zastavili pri razvoju programa. Cilj je zadovoljen uporabnik, ki program brez težav uporablja več let, pri tem pa se kar najmanj ukvarja z raznimi nastavitvami, parametri in nadgrajevanjem.

Brez vložka v infrastrukturo

Tudi PANTHEON za javna podjetja je mogoče uporabljati brez vložkov v infrastrukturo, vzdrževanje in implementacijo. V primeru spletne naročnine na PANTHEON Gostovanje potrebuje podjetje samo računalnike z internetno povezavo, na vso ostalo infrastrukuturo pa se enostavno poveže preko spleta. Takšna uporaba je tudi izjemno cenovno ugodna ter predvsem varna in zanesljiva.

Več informacij o PANTHEON-u za javna podjetja

Kontaktirajte nas

Pokličite naše svetovalce na številko (01) 252 89 50 ali pošljite vprašanje na prodaja@datalab.si.

Preizkusite program

Izpolnite obrazec in takoj začnite z uporabo DEMO verzije, ki jo boste lahko kasneje nadgradili.

Prijavite se na tečaj

Preverite seznam izobraževanj, ki jih za javna podjetja prireja Datalab Akademija.

Cenik programske opreme PANTHEON Public Service

Najem PANTHEON-a (gostovanje)

Podatki, ki jih vnašate v program PANTHEON (npr. fakture, zaloge, računovodstvo, plače, ipd.) so vsi shranjeni v bazi podatkov, ki je običajno na namenskem računalniku, t.i. strežniku. Strežnik je vedno aktiven, da so tudi podatki vedno dostopni, poleg tega pa so na strežniku ustrezni varnostni ukrepi, ki preprečujejo izgubo podatkov, predvsem izdelava varnostnih kopij ter fizična in programska zaščita. PANTHEON Gostovanje plačujete v sklopu mesečnega pavšala in vključuje uporabo programa, zakonske posodobitve, arhiviranje podatkov in najem strežnika.

Več o PANTHEON Gostovanju

Nakup PANTHEON-a

Če se odločite za nakup programa, je le-ta nameščen na vašem računalniku/strežniku in v tem primeru sami skrbite za redne nadgradnje programa na nove verzije (zakonske spremembe in nove funkcionalnosti) ter za arhiviranje podatkov. Znesek nakupa poravnate v enkratnem znesku, program preide v vašo last, enkrat letno pa se vam obračuna pavšal za osveževanje programa.

Odkar uporabljamo PANTHEON lahko rečemo, da smo prepolovili čas vnašanja podatkov.

Gasilsko-reševalni center

Novo mesto

Pokličite (01) 252 89 50

Pokličite nas za preizkusno različico in se prepričajte, da je PANTHEON prava rešitev za vas.

X