IZBOLJŠAJTE PROCESE V JAVNEM SEKTORJU, SLEDITE DIGITALNI PREOBRAZBI

Poslovni program (ERP) za javni sektor

PANTHEON Public Service je stabilen poslovni program, vedno usklajen z zakonodajo. Upošteva specifična določila, ki jih javna podjetja kot proračunski uporabniki imajo (predvsem v računovodstvu in kadrih) ter omogoča, da poslujejo pregledno in v skladu s predpisi.