Povežite svoje podatke in informacije v enem sistemu

PANTHEON spletne storitve (API)

Povežite PANTHEON z zunanjimi aplikacijami in omogočite  boljšo integracijo vseh poslovnih procesov, hitrejši pretok informacij in izboljšano učinkovitost podjetja. PANTHEON programski vmesnik poskrbi za posodabljanje podatkov v realnem času in sinhronizacijo med različnimi sistemskimi rešitvami.