POSLUJTE HITREJE, BOLJ PRILAGODLJIVO IN ENOSTAVNEJE

ePoslovanje

Elektronsko ali e-poslovanje je splošen izraz za elektronski način opravljanja dejavnosti in pomeni, da posle sklepamo v elektronski obliki, ki temelji na elektronskem procesiranju in prenašanju podatkov med računalniki.

E-poslovanje omogoča nekajkrat večjo hitrosti poslovanja od običajnega, večjo prilagodljivost spremembam na trgu, natančnejše in lažje dostopne informacije o stanju podjetja, manjše stroške pri porabi materiala in poštnih storitev ter manjše stroške fizične delovne sile (nakup ali najem poslovnih prostorov).