Javne objave za delničarje

Objava prenehanja prodajnega postopka družbe Datalab, d.d.

17. oktober, 2019

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba DATALAB Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo: Družba DATALAB ...

Objava sklepov skupščine družbe

14. junij, 2019

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje, družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana,  sporoča, da so bili ...

Četrtletno poročilo poslovodstva družbe in Skupine za obdobje od 01.07.2018 do 31.3.2019

30. maj, 2019

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo: V prilogi ...

Sklic skupščine – 14.6.2019

14. maj, 2019

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje ter 24. člena statuta družbe DATALAB Tehnologije d.d., uprava ...

Objava podpisa Pisma o nameri s strani delničarjev družbe Datalab, d.d.

16. april, 2019

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba DATALAB Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo: Družba DATALAB ...

Objava nekonsolidiranih in konsolidiranih nerevidiranih rezultatov prvega polletja poslovnega leta 2019

28. marec, 2019

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana,  objavlja naslednje sporočilo: V prilogi ...

Sprememba vodstva v Datalab SI d.o.o, Slovenija

8. januar, 2019

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo: Sporočamo, da ...

Četrtletno poročilo poslovodstva družbe in Skupine za obdobje od 01.07.2018 do 30.9.2018

30. november, 2018

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana,  objavlja naslednje sporočilo: V prilogi ...

Obvestilo o prodaji 55.000. licence PANTHEON

16. november, 2018

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo: Datalab Tehnologije ...

1 2 3 27