Javne objave za delničarje

Posvetovalni sestanek delničarjev družbe Datalab, d.d.

13. november, 2019

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba DATALAB Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo: Na sedežu ...

Sklic skupščine – 9.12.2019

7. november, 2019

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje ter 24. člena statuta družbe DATALAB Tehnologije d.d., uprava ...

Objava revidiranega konsolidiranega in nekonsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2019

30. oktober, 2019

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje, družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja revidirano konsolidirano in ...

Objava prenehanja prodajnega postopka družbe Datalab, d.d.

17. oktober, 2019

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba DATALAB Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo: Družba DATALAB ...

Objava sklepov skupščine družbe

14. junij, 2019

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje, družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana,  sporoča, da so bili ...

Četrtletno poročilo poslovodstva družbe in Skupine za obdobje od 01.07.2018 do 31.3.2019

30. maj, 2019

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo: V prilogi ...

Sklic skupščine – 14.6.2019

14. maj, 2019

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje ter 24. člena statuta družbe DATALAB Tehnologije d.d., uprava ...

Objava podpisa Pisma o nameri s strani delničarjev družbe Datalab, d.d.

16. april, 2019

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba DATALAB Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo: Družba DATALAB ...

Objava nekonsolidiranih in konsolidiranih nerevidiranih rezultatov prvega polletja poslovnega leta 2019

28. marec, 2019

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana,  objavlja naslednje sporočilo: V prilogi ...

1 2 3 4 28