Obvestilo o preseženem pragu uspešnosti prevzemne ponudbe

21 Avg 2023

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

 

Upravni odbor ciljne družbe DATALAB Tehnologije d.d., Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »DATALAB«), skladno s »Prevzemno ponudbo in prospektom za odkup delnic družbe DATALAB d.d.« (v nadaljevanju: »Prospekt«) v imenu prevzemnikov Rucio Investment S.à r.l., 5, Rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luksemburg in Andrej Mertelj, Cesta v Zgornji log 25, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju skupaj: »prevzemnika«) v skladu s 4. odstavkom 21. člena Zakona o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06 s spremembami; v nadaljevanju: »ZPre-1«) objavlja informacijo, da sta prevzemnika dne 18.8.2023 na podlagi prevzemne ponudbe, skupaj z vrednostnimi papirji, ki jih prevzemnika ter osebe, ki z njima delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1 že imajo, presegla prag uspešnosti ponudbe v višini 80,00 % vseh izdanih delnic z oznako DATG.

 

Upravni odbor ciljne družbe DATALAB v imenu prevzemnikov skladno s 3. odstavkom 31. člena ZPre-1 javnost obvešča še, da se iztek roka za sprejem prevzemne ponudbe ne podaljša za 14 dni, saj je objava o presegu praga uspešnosti opravljena več kakor 14 dni pred iztekom prvega roka za sprejem prevzemne ponudbe. Rok za sprejem prevzemne ponudbe se tako izteče 7.9.2023.

 

Sporočilo bo od 21.8.2023 dalje za obdobje 5 let objavljeno na spletni strani družbe (www.datalab.si).

 

Upravni odbor Datalab Tehnologije d.d.

 

Datum: 21.08.2023

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.