Javne objave za delničarje

Objava sklepov skupščine družbe

19. decembra, 2022

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje, družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana,  sporoča, da so bili ...

Zamenjava vodstva v hčerinski družbi Datalab SI d.o.o.

1. decembra, 2022

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba DATALAB Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo: Upravni odbor ...

Četrtletno poročilo poslovodstva družbe in Skupine za obdobje od 01.07.2022 do 30.9.2022

22. novembra, 2022

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje, družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo: V prilogi ...

Sklic 23. skupščine Datalab d.d.

17. novembra, 2022

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje ter 16. člena statuta družbe DATALAB Tehnologije d.d., uprava ...

Objava revidiranega konsolidiranega in nekonsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2022

28. oktobra, 2022

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje, družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja revidirano konsolidirano in ...

Pridobivanje lastnih delnic

7. oktobra, 2022

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba DATALAB Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo: Družba Datalab ...

Objava preliminarnih kazalcev poslovnega leta 2022

4. oktobra, 2022

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba DATALAB Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo: Skupina Datalab ...

Objava preliminarnih nerevidiranih rezultatov o poslovanju Skupine Datalab za poslovno leto 2022

30. septembra, 2022

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba DATALAB Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo: Skupina Datalab ...

Odstop člana upravnega odbora

28. septembra, 2022

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba DATALAB Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo: Družba Datalab ...

1 2 3 32