Javne objave za delničarje

Četrtletno poročilo poslovodstva družbe in Skupine za obdobje od 01.07.2023 do 30.9.2023

30. novembra, 2023

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje, družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo: V prilogi ...

Sklic 24. skupščine Datalab d.d.

16. novembra, 2023

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje ter 16. člena statuta družbe DATALAB Tehnologije d.d., uprava ...

Objava revidiranega konsolidiranega in nekonsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2023

26. oktobra, 2023

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje, družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja revidirano konsolidirano in ...

Objava odločbe o izidu prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe Datalab Tehnologije d.d.

19. septembra, 2023

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo: Družba Datalab ...

Objava informacij o spremembi pomembnih deležev

14. septembra, 2023

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:   Družba Datalab ...

Obvestilo o preseženem pragu uspešnosti prevzemne ponudbe

21. avgusta, 2023

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:   Upravni odbor ...

Obvestilo o objavi mnenja poslovodstva družbe Datalab Tehnologije d.d. glede prevzemne ponudbe

11. avgusta, 2023

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo: Upravni odbor ...

Obvestilo o objavi prevzemne ponudbe in prospekta za odkup delnic družbe Datalab Tehnologije d.d.

3. avgusta, 2023

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo: Upravni odbor ...

Objava informacij o spremembi pomembnih deležev – popravek oz. dopolnitev

14. julija, 2023

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:   Družba Datalab ...

1 2 3 33