Javne objave za delničarje

Objava revidiranega konsolidiranega in nekonsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2020

25. novembra, 2020

Objava revidiranega konsolidiranega in nekonsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2020 Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne ...

Obvestilo o letnem poročilu 2020

30. oktobra, 2020

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba DATALAB Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo: Družba Datalab ...

Četrtletno poročilo poslovodstva družbe in Skupine za obdobje od 01.07.2019 do 31.3.2020

9. julija, 2020

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana,  objavlja naslednje sporočilo: V prilogi ...

Obvestilo o spremembi deleža

16. junija, 2020

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba DATALAB Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo: Družba Datalab ...

Objava nekonsolidiranih in konsolidiranih nerevidiranih rezultatov prvega polletja poslovnega leta 2020

29. maja, 2020

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana,  objavlja naslednje sporočilo: V prilogi ...

Zamenjava vodstva v hčerinski družbi Datalab Srbija d.o.o.

19. maja, 2020

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba DATALAB Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:   Po treh ...

Informacija glede objave nekonsolidiranih in konsolidiranih nerevidiranih rezultatov prvega polletja poslovnega leta 2020

10. aprila, 2020

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo: Skladno s ...

Vpliv širjenja koronavirusa na poslovanje

18. marca, 2020

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba DATALAB Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo: Datalab skupina ...

Menjava v vodstvu in spremenjene vloge znotraj Upravnega odbora družbe

7. februarja, 2020

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba DATALAB Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo: Zaradi hujših ...

1 2 3 4 5 31