Javne objave za delničarje

Objava preliminarnih nerevidiranih rezultatov o poslovanju Skupine Datalab za leto 2022

30. septembra, 2022

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba DATALAB Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo: Skupina Datalab ...

Odstop člana upravnega odbora

28. septembra, 2022

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba DATALAB Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo: Družba Datalab ...

Poročilo poslovodstva družbe in Skupine, od 01.07.2021 do 31.3.2022

31. maja, 2022

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana,  objavlja naslednje sporočilo: V prilogi ...

Objava nekonsolidiranih in konsolidiranih nerevidiranih rezultatov prvega polletja leta 2022

31. marca, 2022

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo: V prilogi ...

Objava sklepov skupščine družbe

1. marca, 2022

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje, družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana,  sporoča, da so bili ...

Zamenjava vodstva v hčerinski družbi Datalab HR d.o.o.

4. februarja, 2022

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba DATALAB Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo: Z mesta ...

Sklic 22. skupščine Datalab d.d.

27. januarja, 2022

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje ter 16. člena statuta družbe DATALAB Tehnologije d.d., uprava ...

Četrtletno poročilo poslovodstva družbe Datalab Tehnologije d.d. in Skupine od 01.07.2021 do 30.9.2021

1. decembra, 2021

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje, družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo: V prilogi ...

Objava revidiranega konsolidiranega in nekonsolidiranega poročila za leto 2021

29. oktobra, 2021

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje, družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja revidirano konsolidirano in ...

1 2 3 4 5 33