Javne objave za delničarje

Obvestilo o vpisu oddelitve v sodni register

23. marec, 2018

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje, družba DATALAB Tehnologije d.d., Ljubljana objavlja sporočilo: Okrožno sodišče v ...

Objava sklepov skupščine družbe 12.2.2018

13. februar, 2018

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje, družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana,  sporoča, da so bili ...

Delitveni načrt prenosne družbe DATALAB Tehnologije d.d. z dne 9.1.2018

10. januar, 2018

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba DATALAB Tehnologije d.d., Hajdrihova 28C, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju: ...

Sklic skupščine – 10.1.2018

10. januar, 2018

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje ter 24. člena statuta družbe DATALAB Tehnologije d.d., uprava ...

Sklic na dokument: Sklic skupščine

10. januar, 2018

Družba Datalab Tehnologije d.d. popravlja objavo »Sklica 18.seje skupščine« in sicer je bil v predhodni objavi naveden napačen datum skupščine. ...

Objava sklepov skupščine družbe – 29.12.2017

29. december, 2017

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje, družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana,  sporoča, da so bili ...

Obvestilo o vpisu dokapitalizacije v sodni register

28. december, 2017

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje, družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana,  objavlja sledeče obvestilo:   Upravni ...

Objava ugotovitvenega sklepa upravnega odbora

28. december, 2017

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana,  objavlja sklep upravnega ...

Podpis krovne pogodbe z VEON Ltd

22. december, 2017

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana,  objavljamo sledeče sporočilo: Družba Datalab ...

1 2 3 4 5 27