Javne objave za delničarje

Sprememba vodstva v Datalab SI d.o.o, Slovenija

8. januar, 2019

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo: Sporočamo, da ...

Četrtletno poročilo poslovodstva družbe in Skupine za obdobje od 01.07.2018 do 30.9.2018

30. november, 2018

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana,  objavlja naslednje sporočilo: V prilogi ...

Obvestilo o prodaji 55.000. licence PANTHEON

16. november, 2018

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo: Datalab Tehnologije ...

Objava revidiranega konsolidiranega in nekonsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2018

30. oktober, 2018

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje, družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja  revidirano konsolidirano in ...

Sprememba vodstva v Datalab SI d.o.o, Slovenija

1. oktober, 2018

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo: Sporočamo, da ...

Četrtletno poročilo poslovodstva družbe in skupine za obdobje od 1.7.2017 do 31.3.2018

29. maj, 2018

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana,  objavlja naslednje sporočilo: V prilogi ...

DATALAB Tehnologije d. d. – sprememba pri delnicah DATR (nova oznaka DATG)

4. maj, 2018

Družba DATALAB Tehnologije d.d. Ljubljana, objavlja obvestilo objavljeno s strani Ljubljanske borze d.d. na SEOnet – sistem elektronskega obveščanja Ljubljanske ...

Začasna zaustavitev trgovanja z delnicami družbe

24. april, 2018

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., družba DATALAB Tehnologije d.d., objavlja naslednje sporočilo: Na podlagi Delitvenega načrta družbe DATALAB Tehnologije d.d., ...

Objava nekonsolidiranih in konsolidiranih nerevidiranih rezultatov prvega polletja poslovnega leta 2018

30. marec, 2018

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana,  objavlja naslednje sporočilo: V prilogi ...

1 2 3 4 5 28