Objava odločbe o izidu prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe Datalab Tehnologije d.d.

19 Sep 2023

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Družba Datalab Tehnologije d.d., je dne 14.9.2023 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju ATVP) v zadevi prevzemne ponudbe prevzemnikov Rucio Investment S.a.r.l., 5.Rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxemburg in Andrej Mertelj, Cesta v Zgornji log 25, 1000 Ljubljana, katera nastopata tudi v imenu in za račun oseb, s katerimi delujeta usklajeno v smislu 8. člena Zakona o prevzemnih na podlagi sporazuma o skupnem prevzemu z dne 4.7.2023 in imata v lasti 70,51 % oz. 1.544.036 delnic z oznako DATG.

Prevzemno ponudbo je sprejelo 81 delničarjev za skupno 322.993 delnic družbe Datalab Tehnologije d.d. z oznako DATG, kar predstavlja 14,75 % delež vseh delnic družbe Datalab Tehnologije d.d.

ATVP je ugotovila, da je bila predmetna prevzemna ponudba uspešna, saj sta prevzemnika v prospektu za prevzemno ponudbo določila prag uspešnostni prevzemne ponudbe v višini 80 % vseh izdanih delnic z oznako DATG, ki sta ga prevzemnika  presegla dne 18.8.2023.

Po prevzemu imata prevzemnika skupaj z osebami s katerima delujeta usklajeno v smislu 8. člena Zakona o prevzemnih, v lasti skupno 1.867.029 delnic z oznako DATG, kar predstavlja 85 % delež v osnovnem kapitalu družbe Datalab Tehnologije d.d.

Odločba o izidu prevzemne ponudbe se nahaja v priponki.

Sporočilo bo od 19.9.2023 dalje za obdobje pet let objavljeno na spletni strani družbe (www.datalab.si).

 

Upravni odbor Datalab Tehnologije d.d.

Datum: 19.09.2023
Pripeti dokumenti:  Odločba ATVP

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.