Zgodbe PANTHEON uporabnikov

Ponosni smo, da je PANTHEON že več kot 20 let nepogrešljiv del vsakdana izjemnih posameznikov v podjetjih širom JV Evrope. Vaš uspeh je merilo s katerim merimo svoj uspeh. Spoznajte naše uporabnike.

Področje: Digitalizacija

Priprava akcijskegea načrta pri GMT ia zečrtala pot digitlizacije poslovanja in uvedbo digitalnih poslovnih procesov in elektronske izmenjave dokumentov z dobavitelji in kupci. Z analizo stranj smo pridobili osnovo s katero smo pripravili načrt digitalizacije poslovanja in začeli proces prenove PIS. S procesom prenove PIS in povezanih specializiranih posl informacijskih rešitev smo začrtali pot digitalne trnasformacije. Ugotovili smo priložnosti za implemmentcijo vrste digitalnih storitev tako eizmenjava naročil, dobavnic, ralunov, prenosnic kot uvedbi standardvo industrije 4.0 (integracija z dobavitelji in njihovimi spletnimi rešitvami, integracija s kupci in njihvoim elektronskim poslovanjem, eračuni, podpora poslovnim procesom (delo-toki).

Stanko Prelec

GMT d.o.o.

Področje: Digitalizacija

Podjetje je uvedlo centralno upravljanje šifrantov preko družb, elektronsko podprt proces vodenja matičnih evidenc, intergacije z zunanjimi sistemi, elektronska komunikacija z zaposlenimi, pošiljanje eplačilnih list.

Europacific Logistika d.o.o.

Področje: Digitalizacija

Uvedba poslovno informacijskega sistema in posledična digitalizacija poslovanja. Uvedba proizvodnjega modula in blagovno materailnega poslovanja preko PIS.

Alenka Kučer

Kronoterm d.o.o

X