Javne objave za delničarje

Informacija o poslovnem dogodku

14. oktober, 2008

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba DATALAB, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Ljubljana, 14.10.2008 – ...

Nov mejnik v zgodovini DataLaba

13. oktober, 2008

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba DATALAB, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Včeraj, ...

Letno poročilo 2004

17. september, 2004

Prodaja Prodaja licenc in osveževalnih pogodb V letu 2004 smo naši bazi uporabnikov dodali 441 podjetij  in prodali 1233 licenc  v skupni ...

Finančno poročilo za leto 2003

23. maj, 2003

Računovodski izkazi in pojasnila k izkazom v tem poročilu so sestavljeni na osnovi Slovenskih računovodskih standardov, ki jih je v ...

Letno poročilo 2003

23. maj, 2003

Prodaja Prodaja licenc in osveževalnih pogodb V letu 2003 smo naši bazi uporabnikov dodali 290 podjetij  in prodali 1292 licenc  v skupni ...

Finančno poročilo za leto 2002

23. maj, 2002

V tem dokumentu najdete bilančne podatke podjetja DataLab. Podjetje vodi lastno računovodstvo strogo po slovenskih računovodskih standardih. Izkaz uspeha 1997 1998 1999 2000 2001 2002 A. Čisti prihodki iz ...

Letno poročilo 2002

23. maj, 2002

Prodaja Prodaja licenc in osveževalnih pogodb V letu 2002 smo naši bazi uporabnikov dodali 206 podjetij (2001/258)  in prodali 924 licenc  (2001/858)  ...

Letno poročilo 2001

23. maj, 2001

Prodaja Prodaja licenc in osveževalnih pogodb V letu 2001 smo naši bazi uporabnikov dodali 258 podjetij in prodali 827 licenc  v skupni ...

Finančno poročilo za leto 2001

23. maj, 2001

V tem dokumentu najdete bilančne podatke podjetja DataLab. Podjetje vodi lastno računovodstvo strogo po slovenskih računovodskih standardih. Poleg lastnega računovodstva ...

1 25 26 27