Javne objave za delničarje

Obvestilo o sklepih skupščine

10. december, 2008

DATALAB, d.d., Ljubljana Obvestilo o sklepih skupščine Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe ...

Obvestilo o seji nadzornega sveta

14. november, 2008

DATALAB, d.d., Ljubljana Obvestilo o seji nadzornega sveta Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba DATALAB, d.d., ...

Drugo srečanje z analitiki in vlagatelji družbe Datalab

14. november, 2008

DATALAB, d.d., Ljubljana Drugo srečanje z analitiki in vlagatelji družbe Datalab Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje ...

Obvestilo o objavi smernic poslovanja za skupino Datalab za poslovno leto 2009

12. november, 2008

DATALAB, d.d., Ljubljana Obvestilo o objavi smernic poslovanja za skupino Datalab za poslovno leto 2009 Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., ...

Sklic skupščine delničarjev

10. november, 2008

DATALAB, d.d., Ljubljana Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje ter 16. člena statuta družbe DATALAB Tehnologije ...

Revidirano letno nekonsolidirano in konsolidirano poročilo za leto 2008

30. oktober, 2008

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 110. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Datalab d.d., Ljubljana s ...

Prva spletna konferenca družbe Datalab

30. oktober, 2008

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba DATALAB, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Prva spletna konferenca ...

Obvestilo o spremembi lastniškega deleža

28. oktober, 2008

DATALAB, d.d., Ljubljana Obvestilo o spremembi lastniškega deleža Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba DATALAB, d.d., ...

Obvestilo o spremembi lastniškega deleža

21. oktober, 2008

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba DATALAB, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Predsednik uprave družbe ...

1 25 26 27 28