Nerevidirani podatki o poslovanju družb Datalab d.d. in Datalab SI d.o.o.

23 Sep 2011

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba DATALAB, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:
Upravni odbor je obravnaval nerevidirane podatke o poslovanju družb Datalab d.d. in Datalab SI d.o.o. Ker v preteklem letu družba Datalab SI še ni poslovala, je računovodstvo družbe izdelalo primerljiv izkaz poslovnega izida za obe družbe po principu konsolidacije. Iz navedenih podatkov izhaja, da so čisti prihodki iz prodaje znašali 2.364.739€ in so za 9.84% višji od doseženih v preteklem letu. Poslovni odhodki so porasli za 6.41%. Družba vodi rigorozno politiko vrednotenja terjatev saj je med odpise vrednosti v celoti vknjižila tudi vse vložene izvršbe. Čisti dobiček obračunskega obdobja obeh družb znaša 447.934€ in je za skoraj 12% višji kot v preteklem obdobju.

Družba bo revidirane in konsolidirane bilance objavila v zakonitem roku, predvidoma do konca oktobra, saj je revizija že skoraj zaključena.

Prilogi:

Sporočilo bo objavljeno v sistemu SEONet in na spletnih straneh družbe (www.datalab.si) od 23.09.2011 dalje za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe Datalab d.d.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.