Poročilo o 22. seji upravnega odbora Datalab d.d., ki je bila dne 23. 9. 2011

23 Sep 2011

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba DATALAB, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:
Upravni odbor je na 22. seji dne 23.9.2011 obravnaval poročilo izvršnega direktorja glede vstopa strateškega partnerja, in pooblastil izvršnega direktorja da nadaljuje s postopki za zaključek pogajanj.

Upravni odbor je obravnaval pogodbo o poslovnem sodelovanju z družbo BlueSoft v Srbiji z dne 15.7.2010. UO ugotavlja, da je glede na spremenjene okoliščine pogojev poslovanja potrebno skleniti aneks k pogodbi ter pooblašča izvršnega direktorja in direktorja Datalaba RS d.o.o. za sklenitev ustreznega aneksa.

Upravni odbor je pregledal tudi letne rezultate za poslovno leto 2011, zaključeno dne 30.6.2011 in soglaša z objavo nerevidiranega in nekonsolidiranega poslovnega izida.

Sporočilo bo objavljeno v sistemu SEONet in na spletnih straneh družbe (www.datalab.si) od 23.09.2011 dalje za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe Datalab d.d.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.