Revidirano konsolidirano in nekonsolidirano poročilo za leto 2011 – popravek

11 Nov 2011

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:
Pri objavi Letnega poročila Skupine Datalab in družbe Datalab Tehnologije, d.d., za poslovno leto 2011, ki smo ga objavili dne 10.11.2011, je prišlo do napake pri editiranju. V konsolidiranemu delu letnega poročila je vstavljeno Poročilo neodvisnega revizorja za družbo Datalab Tehnologije d.d. namesto Poročila neodvisnega revizorja za konsolidirane računovodske izkaze, zato danes objavljamo popravljeno Revidirano letno konsolidirano in nekonsolidirano poročilo za poslovno leto 2011.

Letno poročilo Skupine Datalab in družbe Datalab Tehnologije, d.d., za poslovno leto 2011 bo od 11.11.2011 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.datalab.si.

Uprava

Pripeti dokumenti: Letno poročilo 2011

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.