Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

6 Avg 2014

Družba DATALAB Tehnologije d.d., Koprska ulica 98, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju: družba), na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov obvešča javnost, da je dne 06.08.2014 prejela obvestilo članov upravnega odbora, s katerim obveščajo družbo o spremembi deleža glasovalnih pravic, in sicer:

  • članu upravnega odbora Andreju Mertlju se je dne 06.08.2014 delež glasovalnih pravic zmanjšal iz 36,5943% na 32,2797% ob nespremenjenem imetništvu delnic družbe (684460);
  • članu upravnega odbora Lojzetu Zajcu se je dne 06.08.2014 delež glasovalnih pravic zmanjšal iz 3,7497% na 3,3076% ob nespremenjenem imetništvu delnic družbe (70135);
  • članu upravnega odbora Nedimu Pašiću se je dne 06.08.2014 delež glasovalnih pravic zmanjšal iz 3,5885% na 3,1654% ob nespremenjenem imetništvu delnic družbe (67119).

Člani upravnega odbora družbe niso odsvojili delnic, temveč se jim je zmanjšalo število glasovalnih pravic zaradi izdaje novih delnic na podlagi povečanja osnovnega kapitala družbe.

Sporočilo bo objavljeno v sistemu SEOnet in na spletnih straneh družbe (www.datalab.si) od 06.08.2014 dalje za obdobje najmanj 5 let.

DATALAB Tehnologije d.d

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.