Obvestilo o o izdaji delnic, o uvrstitvi delnic v organizirano trgovanje in o spremembi skupnega števila delnic z glasovalno pravico

6 Avg 2014

Družba DATALAB Tehnologije d.d., Koprska ulica 98, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju: družba), na podlagi 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in v zvezi s sklepom upravnega odbora družbe Datalab d.d. o uspešnosti javne ponudbe delnic in o novi višini osnovnega kapitala z dne 10.7.2014 obvešča javnost, da je dne 05.08.2014 Centralno klirinško depotna družba d.d. na račune vlagateljev, ki so vpisali in vplačali novoizdane delnice izdala skupaj 250.000 delnic družbe, prav tako pa je danes dne 06.08.2014 za navedeno število delnic povečano število delnic družbe v vstopni kotaciji Ljubljanske borze d.d..
Obenem družba na podlagi 126. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov obvešča javnost, da se je skupno število delnic povečalo iz 1.870.401 na 2.120.401. Vsaka delnica ima en glas, pri čemer ima družba 10.400 lastnih delnic, tako da je vseh delnic z glasovalno pravico 2.110.001.

Sporočilo bo objavljeno v sistemu SEOnet in na spletnih straneh družbe (www.datalab.si) od 06.08.2014 dalje za obdobje najmanj 5 let.

DATALAB Tehnologije d.d.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.