Objava informacije o sprejemu sklepa upravnega odbora družbe DATALAB Tehnologije d.d. o ciljih poslovanja v naslednjih treh letih

20 Maj 2014

V skladu s 1. odstavkom 133. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/2007 s spremembami; v nadaljevanju: ZTFI) v povezavi s 106. in 386. členom ZTFI vas družba DATALAB Tehnologije d.d., s sedežem v Ljubljani, poslovni naslov: Koprska ulica 98, 1000 Ljubljana, matična številka: 1864629000, davčna številka: SI87965399 (v nadaljevanju: družba) obvešča, da je danes, 20.5.2014, upravni odbor družbe sprejel sklep o ciljih poslovanja skupine Datalab v poslovnih letih 2015,2016 in 2017.
Vsebina objave je podana v prilogi, sicer pa bomo predmetno obvestilo nemudoma po objavi na SEO-netu za obdobje najmanj 5 let objavili tudi na spletni strani družbe www.datalab.si.

Uprava odbor družbe

Pripeti dokumenti: per rolam UO

 

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.