Objava informacije o pričetku preverjanja interesa potencialnih vlagateljev za sodelovanje v postopku povečanja osnovnega kapitala z denarnimi vplačili

20 Maj 2014

Družba DATALAB Tehnologije d.d., Koprska ulica 98, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju: družba), na podlagi 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov obvešča javnost, da je pričela s postopkom za preverjanje interesa potencialnih vlagateljev za sodelovanje v postopku povečanja osnovnega kapitala na podlagi odobrenega kapitala z denarnimi vložki.
V navedenem postopku namerava družba preveriti interes za vpis in denarno vplačilo do med 200.000 in 250.000 novoizdanih delnic (kar predstavlja približno med 12 in 15% obstoječih delnic, neupoštevaje nove delnice, ki bodo izdane na podlagi Sklepa upravnega odbora o povečanju osnovnega kapitala iz odobrenega kapitala z dne 19.5.2014), ki bi z obstoječimi delnicami družbe tvorile isti razred. V primeru izvedbe postopka povečanja osnovnega kapitala namerava družba tako zbrana sredstva uporabiti za aktivnosti razvoja trga in posledično pospeševanje rasti.

Za namen preverjanja interesov potencialnih vlagateljev za sodelovanje v postopku povečanja osnovnega kapitala je družba z družbama ALTA Skupina d.d. in ALTA Invest d.d. pripravila predstavitveni dokument (t.i. Teaser), ki ga družba objavlja v prilogi. Navedeni dokument je namenjen izključno preverjanju interesa potencialnih vlagateljev za sodelovanje v postopku povečanja osnovnega kapitala na podlagi odobrenega kapitala in ne predstavlja javne ponudbe v smislu ZTFI, niti ne predstavlja nikakršne obveznosti družbe za izvedbo povečanja osnovnega kapitala.

Potencialni vlagatelji bodo pozvani, da načelni interes za sodelovanje v postopku povečanja osnovnega kapitala izrazijo do 6.6. 2014 z navedbo indikativne cene, indikativne količine in navedbo morebitnih ostalih pogojev. V primeru izkaza ustreznega interesa bo družba vse potrebne postopke za povečanje osnovnega kapitala izvedla v mesecu juniju oziroma juliju. Prednostna pravica obstoječih delničarjev bi bila v tem primeru izključena. Družba si pridržuje pravico do prednostne obravnave posameznega potencialnega vlagatelja glede morebitne dodelitve novoizdanih delnic.

Prilogi: prezentacija v angleškem in slovenskem jeziku.

Pripeti dokumenti: final, slo final

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.