Objava informacije o sprejemu sklepa upravnega odbora družbe DATALAB Tehnologije d.d. o povečanju osnovnega kapitala družbe iz odobrenega kapitala

30 Jun 2010

DATALAB, d.d., Ljubljana

Objava informacije o sprejemu sklepa upravnega odbora družbe DATALAB Tehnologije d.d. o povečanju osnovnega kapitala družbe iz odobrenega kapitala

V skladu s 1. odstavkom 133. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/2007 s spremembami; v nadaljevanju: ZTFI) v povezavi s 106. in 386. členom ZTFI vas družba DATALAB Tehnologije d.d., s sedežem v Ljubljani, poslovni naslov: Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana, matična številka: 1864629000, davčna številka: SI87965399 (v nadaljevanju: družba) obvešča, da bomo danes, dne 30.6.2010 v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d.d., Ljubljana, SEOnet, objavili informacijo v zvezi s sklepom o povečanju osnovnega kapitala družbe iz odobrenega kapitala, ki ga je danes, 30.6.2010, sprejel upravni odbor družbe (v nadaljevanju: Sklep UO).
V zvezi s ponudbo delnic družbe javnosti, ki je predmet predmetnega Sklepa UO, smo vas dne 24.6.2010 obvestili o uveljavitvi izjeme od obveznosti objave prospekta.
Vsebina objave, ki bo objavljena danes na SEO-netu, je podana v prilogi, sicer pa bomo predmetno obvestilo nemudoma po objavi na SEO-netu za obdobje najmanj 5 let objavili tudi na spletni strani družbe www.datalab.si.

uprava družbe

Datum: 30.06.2010

Pripeti dokumenti: Sklep upravnega odbora družbe

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.