Poročilo o poslovanju družbe Datalab d.d. v prvih devetih mesecih poslovnega leta 2010

23 Apr 2010

DATALAB, d.d., LjubljanaPoročilo o poslovanju družbe Datalab d.d. v prvih devetih mesecih poslovnega leta 2010

Poročilo o poslovanju družbe Datalab d.d. v prvih devetih mesecih poslovnega leta 2010 in druge informacije

Devetmesečno nekonsolidirano poročilo za poslovno leto 2010 in druge informacije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Datalab, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Družba objavlja Nerevidirano poročilo o poslovanju družbe Datalab, d.d. v obdobju julij 2009 – marec 2010.
Poročilo bo od 23.aprila 2010 naprej objavljeno na spletnih straneh družbe Datalab za vlagatelje www.datalab.si/vlagatelji/.

Družba poleg tega obvešča delničarje, da zaradi finalizacije pogovorov z investitorji znotraj napovedane dokapitalizacije čaka na dokončno definiranje dokapitalizacijskih pogojev, ki bodo omogočali razpis ene same skupščine delničarjev in s tem prihranka časa in stroškov.

Upravni odbor je dne 15.aprila 2010 pregledal tako poslovanje podjetja v prvem devetmesečju, potrdil petletni načrt poslovanja ter napredovanje dokapitalizacije in izvršnemu direktorju podjetja naložil razpis skupščine za poslovno leto 2009 v roku 45 dni od dneva seje UO.

Priloge – Objava 9-mesečnih rezultatov

Uprava družbe

Datum: 23.04.2010

Pripeti dokumenti: Nerevidirano poslovno poročilo Družbe Datalab d.d.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.