Informacije o sprejemu sklepa UO družbe DATALAB d.d. o preliminarni dodelitvi novoizdanih delnic

7 Jul 2014

V skladu s 1. odstavkom 133. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/2007 s spremembami; v nadaljevanju: ZTFI) v povezavi s 106. in 386. členom ZTFI družba DATALAB Tehnologije d.d., s sedežem v Ljubljani, poslovni naslov: Koprska ulica 98, 1000 Ljubljana, matična številka: 1864629000, davčna številka: SI87965399 (v nadaljevanju: družba) obvešča javnost, da je v zvezi s sklepom upravnega odbora o povečanju osnovnega kapitala družbe iz odobrenega kapitala z denarnimi vložki z dne 20.6.2014, danes, dne 07. 07. 2014, upravni odbor družbe sprejel sklep o preliminarni dodelitvi novoizdanih delnic (v nadaljevanju: Sklep UO).
Sklep UO (brez Priloge 1) se nahaja v prilogi.

V zvezi z navedenim družba še obvešča javnost, da bodo delnice, izdane na podlagi Sklepa UO, uvrščene v organizirano trgovanje na Ljubljanski borzi d.d. in za ta namen je družba na Agencijo za trg vrednostnih papirjev že podala zahtevo za potrditev poenostavljenega prospekta pod ustreznimi odložnimi pogoji.

Sporočilo bo objavljeno v sistemu SEOnet in na spletnih straneh družbe (www.datalab.si) od 07.07. 2014 dalje za obdobje najmanj 5 let.

Upravni odbor družbe

Pripeti dokumenti: Sklep UO

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.