Objava sklepa upravnega odbora o uspešnosti javne ponudbe in o novi višini osnovnega kapitala

10 Jul 2014

V skladu s 386. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/2007 s spremembami; v nadaljevanju: ZTFI) družba DATALAB Tehnologije d.d., s sedežem v Ljubljani, poslovni naslov: Koprska ulica 98, 1000 Ljubljana, matična številka: 1864629000, davčna številka: SI87965399 (v nadaljevanju: družba) obvešča javnost, da je danes, dne 10.7.2014, upravni odbor družbe sprejel sklep, s katerim ugotavlja:

  • da je javna ponudba delnic, ki je potekala na podlagi sklepa upravnega odbora o povečanju osnovnega kapitala družbe iz odobrenega kapitala z denarnimi vložki z dne 20.6.2014, uspešna in
  • določa novo višino osnovnega kapitala družbe (v nadaljevanju: Sklep UO).

Sklep UO se nahaja v prilogi.

Družba obenem obvešča javnost, da:

  • je za namen uspešnosti javne ponudbe delnic, ki je potekala na podlagi sklepa upravnega odbora o povečanju osnovnega kapitala družbe iz odobrenega kapitala z denarnimi vložki z dne 20.6.2014, s strani Andreja Mertlja kot delničarja in člana poslovodstva družbe prejela izjavo, v kateri so podane njegove zaveze glede izključitve prednostne pravice obstoječih delničarjev v primeru povečanja osnovnega kapitala družbe. Izjava Andreja Mertlja se nahaja v prilogi;
  • so bile delnice dodeljene vlagateljem v skladu s sklepom upravnega odbora z dne 7.7.2014 in s strani slednjih tudi vplačane;
  • bo v prihodnjih dneh pričela s postopki za vpis povečanja osnovnega kapitala v sodni register, za izdajo delnic v nematerializirani obliki v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev KDD d.d. z vpisom na trgovalne račune vlagateljev ter za uvrstitev novih delnic v organizirano trgovanje na Ljubljanski borzi d.d. (razširitev kotacije obstoječih delnic z oznako DATR), obenem pa je na Agencijo za trg vrednostnih papirjev za namen uvrstitve novoizdanih delnic v organizirano trgovanje na Ljubljanski borzi d.d. že podala zahtevo za potrditev poenostavljenega prospekta pod ustreznimi odložnimi pogoji.

Sporočilo bo objavljeno v sistemu SEOnet in na spletnih straneh družbe (www.datalab.si) od 10.07.2014 dalje za obdobje najmanj 5 let.

DATALAB Tehnologije d.d.

Pripeti dokumenti: Sklep UO, Izjava Andreja Mertlja

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.