Obvestilo o prejemu nadomestitve prve strani odločbe opr. št. KD 3470 KDD o vpisu dodatnih delnic

30 Dec 2010

Na podlagi 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/2007 s spremembami; ZTFI), 126. člena ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba Datalab tehnologije d.d., Koprska 92, Ljubljana (v nadaljevanju: družba), objavlja naslednje sporočilo:
Družba je dne 30.12.2010 s strani KDD klirinško depotne družbe d.d. Ljubljana prejela Nadomestitev prve strani Odločbe, na podlagi katere se v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev zaradi povečanja osnovnega kapitala družbe na podlagi sklepa o povečanju osnovnega kapitala družbe iz odobrenega kapitala z dne 30.6.2010, popravku le-tega z dne 19.8.2010, ter sklepa z dne 31.8.2010 o podaljšanju roka za vpis delnic, vpiše dodatna količina 5.020 kosovnih delnic družbe, ki so v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev vpisane z oznako DATR, ISIN koda SI0031114513.

V dne 29.12.2010 prejeti Odločbi je bil namreč kot datum izvršitve vpisov napačno naveden 30.12.2010 namesto pravilno 29.12.2010.

Obvestilo o prejemu nadomestitve Odločbe o vpisu dodatnih delnic bo od 30.12.2010 do zakonsko predpisanega datuma objavljeno tudi na spletni strani družbe www.datalab.si.

Uprava družbe
Andrej Mertelj

 

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.