POSLUJTE HITREJE, BOLJ PRILAGODLJIVO IN ENOSTAVNEJE

eIzmenjava

Elektronska izmenjava podatkov

Elektronska izmenjava podatkov je prenos podatkov v standardizirani obliki, kjer se med poslovnimi partnerji izmenjujejo različni e-dokumenti. Taka izmenjava je osnova za hitro in učinkovito izmenjavo informacij brez napak med informacijskimi sistemi.