VODJA PRODAJE IN POSLOVNI PROGRAM

Spremljajte in presezite prodajne cilje

Poslovni program, s katerim lahko z lahkoto dostopate do podatkov in ste vedno povezani z nabavno službo, je nepogrešljiv pri delu v prodaji. Hiter pregled nad planom in realizacijo, naročili, zalogami, donosnostjo posamezne stranke in neplačniki poskrbijo, da ima vodja prodaje vse potrebne informacije, da z ekipo preseže pričakovanja!

OGLEJTE SI REŠITVE ZA VAS