POSLUJTE HITREJE, BOLJ PRILAGODLJIVO IN ENOSTAVNEJE

Aktivno SMS obveščanje strank iz PANTHEON-a

Avtomatizirajte procese in v poslovanje uvedite SMS sporočanje.

PANTHEON uspešno obvladuje informacije in uporabnike obvešča o vseh pomembnih informacijah.  Uspešno poslovanje je v veliki meri odvisno od učinkovite in pravočasne obdelave informacij.  Z nastavitvijo SMS obveščanja, sistem aktivno obvešča uporabnike o zapadlih terjatvah, obvestilih o zaključenih opravilih, obvestilo o kompenzacijah, obvestilo o zaključenem servisu in podobnih storitvah.