,

Zakaj malo podjetje potrebuje nasvet pravnika

2 Avg 2018

Pravno svetovanje za novo podjetje se mnogim svežim podjetnikom ne zdi nujno. Večina se sicer zaveda pomena pravih odločitev na začetku poslovne poti. A redki vedo, kako pomembno je ob sebi imeti izkušenega pravnika.

 

Področje zaposlovanja delavcev v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo je posebno občutljivo. Morda se vam zdi, da pogodbo o zaposlitvi lahko sestavite kar sami ali pa vzorec kupite celo v knjigarni. Drži, veljavna je tudi pogodba, ki vsebuje le obvezne sestavine po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1). Vendar pa se lahko stvari precej zalomijo, če že pred sklenitvijo pogodbe ne pomislite na vse mogoče črne scenarije, na katere vas bo dober in izkušen pravnik pravočasno opozoril. Pravni nasveti so pomemben del priprave pogodb o zaposlitvi.

Pravno razmerje med delavcem in delodajalcem je občutljivo in strogo urejeno. Delavec je v njem postavljen v položaj šibkejšega in je zato bolj varovan. Številni podjetniki, ki so že zaposlovali, so se počutili ravno nasprotno. Občutili so nemoč, ko so delavci uveljavljali samovoljo in niso sledili navodilom delodajalca. Pogosto se zgodi, da mu celo namenoma povzročajo škodo, podjetnik pa ne more ali zna ustrezno ukrepati.

 

Kje vse se lahko zalomi?

Zalomi se lahko povsod, tudi pri na videz najbolj nepomembnih vprašanjih. Naj naštejemo le nekaj primerov.

 

Prijatelj iz otroštva

Domislili ste se čudovitega posla in si našli primernega poslovnega partnerja. Ker se poznata iz otroštva, sta se o vaši ideji in izpeljavi posla pogovarjala bolj ali manj neformalno. Niti pomislili niste na to, da bi podpisali sporazum o nerazkritju informacij in se z njim ustrezno zavarovali. Vaš znanec (prijatelj tega ne bi storil) pa je vašo idejo prodal naprej. Žal se boste morali s tem sprijazniti. Brez ustrezne dokumentacije boste namreč na sodišču težko dokazali, da je bila v resnici ideja vaša in da vam jo je znanec ukradel.

 

(Ne)podpisana pogodba

Pomislili ste na to, da morate pravno razmerje urediti s pisno pogodbo. Pogodbo ste napisali, jo podpisali in poslali nasprotni stranki, ki pa vam podpisanega izvoda ni nikoli vrnila. Sklepali ste, da si je premislila in z vami ne želi sodelovati. Nanjo ste že skoraj pozabili, nato pa se lepega dne pojavi s podpisano pogodbo, ki vas – ne da bi vedeli, da je bil posel dejansko veljavno sklenjen – zavezuje že od dne, ko je bila podpisana. Od vas stranka zato zdaj zahteva izpolnitev vseh obveznosti po pogodbi – tudi za nazaj, od trenutka podpisa pogodbe. Izkušen pravnik bi vam takšno ravnanje ob podpisovanju pogodbe vsekakor preprečil.

 

Zavežite se pravilno

Odločili ste se za sodelovanje s samostojnim podjetnikom, ki bo za vas postavil in optimiziral spletno stran. Od znanca ste dobili osnutek pogodbe o poslovnem sodelovanju in jo brez večjih prilagoditev uporabili. Ampak, ali ste v pogodbi dovolj natančno opredelili medsebojne pravice in obveznosti? Ste se izognili uporabi vseh izrazov, ki jih lahko vi in samostojni podjetnik razumeta in tolmačita različno? Ste ustrezno uredili prenos vseh avtorskih pravic? Ali pa boste čez en teden le nemočno opazovali, kako bo konkurenčno podjetje postavilo skoraj identično spletno stran? Ste ustrezno zavarovali svoje poslovne skrivnosti? Ste vašega izvajalca zavezali k varstvu osebnih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo? Kako ste uredili možnost enostranskega odstopa od pogodbe? Ste iz pogodbe resnično izključili vse elemente delovnega razmerja?

 

Konkurenčna klavzula

Eden od takih primerov, kjer pravni nasveti pridejo še kako prav, je konkurenčna klavzula. Ta zavezuje delavca, da po prenehanju delovnega razmerja pri delodajalcu ne sme izkoriščati poslovnih znanj ali poslovnih zvez, ki jih je pridobil pri njem. Konkurenčna klavzula zavezuje le, če je pisno dogovorjena v pogodbi o zaposlitvi in če je dogovorjena v skladu z določili ZDR-1. Če se o klavzuli ne dogovorite ali se o njej ne dogovorite ustrezno, boste lahko le nemočno opazovali nekdanjega delavca, kako se bo zaposlil pri vaši neposredni konkurenci.

 

Pogodbene kazni

Imate v vaših pogodbah o zaposlitvi določene pogodbene kazni? Poznate razliko med odškodninsko odgovornostjo in pogodbeno kaznijo? Veste, da je delavec že po zakonu odgovoren za škodo, ki vam jo povzroči namenoma ali iz hude malomarnosti? Ste kdaj že zahtevali delno povračilo izplačanega regresa delavcu, ki mu je med letom prenehalo delovno razmerje? Ali uporabljate institut poskusnega dela, ki vam omogoča, da delavca preizkusite in mu, če se ne izkaže, odpoveste pogodbo o zaposlitvi s sedemdnevnim odpovednim rokom zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela?

Vsi našteti primeri so dokaz, da so pravni nasveti in pomoč pravnega strokovnjaka zagotovo upravičen strošek, saj po zaslugi strokovnih pravnih nasvetov lahko ogromno prihranite!

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X