,

Kaj prinaša leto 2022 proizvodnim podjetjem?

28 Dec 2021

Spremembe so edina stalnica v proizvodnji in v zadnjem letu smo opazili veliko spremenjenih dejavnikov, ki vplivajo na proizvodno industrijo.

Ko se proizvajalci po vseh motnjah vračajo na pravo pot, smo želeli razumeti, kako se organizacije prilagajajo »novi normalnosti« in kakšne bodo njihove ključne poslovne naloge v prihodnjem letu. Na podlagi poslovanja v novi normalnosti lahko razkrijemo 4 ključne proizvodne trende za leto 2022.

Trend 1: Zanesljivost dobavne verige mora biti glavna prioriteta.

Splošno gledano poslovanje deluje veliko bolje kot pred 12 meseci, vendar pa na proizvajalce še vedno vplivajo težave v logistiki. Več kot 60 % proizvodnih podjetij do neke mere še vedno doživlja motnje v svojih dobavnih verigah, pri čemer 20 % proizvajalcev trdi, da se dobavni roki v primerjavi s preteklostjo še poslabšujejo.

Pomanjkanje materiala ima zaznaven vpliv na storitve za stranke. Nekateri proizvajalci so bili primorani celo odložiti svoja naročila. V naslednjem letu mora biti prednostna naloga izboljšanje zadovoljstva strank, za kar pa bo potrebno izboljšati odpornost dobavne verige.

Trend 2: Zaupanje v točnost podatkov in vodenje zalog

Ker je dobavna veriga trenutno lahko nezanesljiva, je upravljanje zalog še zahtevnejše kot običajno. Velik del proizvajalcev priznava, da v teh časih ne more uskladiti svojega proizvodnega načrta z razpoložljivostjo materiala, medtem ko se vsi trudijo ohranjati raven svojih zalog.

Toda težave z nadzorom zalog niso le simptom nepredvidljivosti trga. Kakovosten nadzor namreč predstavlja tudi višje stroške vodenja proizvodne organizacije. Problem nastane vedno, ko vpogleda v podatke za celotno podjetje ni možno pridobiti v realnem času.

Glede na našo raziskavo trendov proizvodne industrije za leto 2022 ima več kot polovica proizvajalcev težave tudi s svojimi poslovnimi podatki, s tem pa posledično ne zaupa točnosti ustvarjenih informacij.

Za izboljšanje odločanja v celotnem podjetju se bodo morali proizvajalci v prihodnosti bolj osredotočiti na izboljšanje povezav med sistemi, torej tudi med podatki in stroji, ter na zanesljive podatke, na katerih se gradijo trdni temelji za rast poslovanja. Organizacije, ki ne dajejo prednosti kakovosti svojih podatkov, tvegajo, da jih konkurenca prehiti. V prihodnje je treba zato velik poudarek dati pridobivanju ​​in analiziranju podatkov o celotnem poslovanju v realnem času.

Trend 3: Zaposleni bodo vplivali na digitalno preobrazbo

Kritično vprašanje proizvajalcem tega časa predstavlja zaposlovanje. Po eni strani trenutno pomanjkanje virov namreč sili v krčenje sicer potrebne delovne sile, kar pa bo v prihodnje znova prineslo problem pomanjkanja kadra. Po drugi strani pa primanjkuje kader, ki je usposobljen za spremenjen način dela, torej drugačen kot v preteklosti. Kljub vedno večji avtomatizaciji proizvodnih procesov se namreč potreba po delovni sili še vedno ne manjša, saj se rast sektorja veča.

Nova generacija zaposlenih v proizvodnji pa se bo zelo razlikovala od svojih upokojenih sodelavcev, prav tako tudi vrsta dela, ki ga opravljajo. Digitalno podkovani diplomanti bodo izkoristili avtomatizacijo procesov in poslovno inteligenco za izboljšanje hitrosti in natančnosti svojega dela. Velik del proizvajalcev se strinja, da bo tehnologija izboljšala način dela zaposlenih.

Za spodbujanje digitalne preobrazbe v proizvodnji leta 2022 mora biti tehnologija tudi operativna naložba. Mnogi zaposleni se bojijo, da jih bodo zamenjali stroji, zato morajo organizacije že zgodaj dokazati, da je proizvodna programska oprema sredstvo za krepitev moči, obenem pa pripravi podjetje na prihodnost.

Trend 4: Proizvajalci bodo vlagali v tehnološke rešitve

Eno največjih razkritij naše proizvodne napovedi za leto 2022 je, v kolikšni meri na proizvodnjo vplivajo notranje in zunanje sile. Vse od pridobivanja surovin do dostave končnih izdelkov kupcu so izzivi, ki spremljajo procese dobave, proizvodnje in distribucije.

Spodbudno je, da večina proizvodnih organizacij razume potrebo po novi strategiji in optimizaciji za reševanje različnih problemov, ki nastanejo pri poslovanju.

Veliko podjetji že ima pripravljen načrt digitalne preobrazbe za nekatere ali vse svoje oddelke in ga bodo v prihajajočem letu še naprej razvijali. Ta pogled iz ptičje perspektive je pomemben za zagotovitev, da bodo prihodnje naložbe v tehnologijo spodbudile temeljne spremembe in boljše poslovanje v prihodnosti.

Leta 2022 se bodo podjetja osredotočila na uporabo celovitih rešitev povezanih v ERP sistem, ki prinašajo široke prednosti in tudi ciljno usmerjene izboljšave.

Spodbujanje sprememb s PANTHEON Manufacture (ERP)

Združevanje operacij s pomočjo proizvodne programske opreme PANTHEON Manufacture je enostavnejše in stroškovno učinkovitejše kot vpeljava več sistemov v poslovanje. Ustvarja raven integracije podatkov in procesov, ki je potrebna za zagotavljanje vpogledov v realnem času za celotno podjetje.

Z izboljšanjem vidnosti podatkov in poslovne inteligence lahko zaposleni v proizvodnji sprejemajo premišljene odločitve na prednostnih področjih, kot je dobavna veriga, izpolnijo potrebe strank in povečajo raven njihovega zadovoljstva. Tako digitalna preobrazba po nekaj letih vodi do občutnega izboljšanja učinkovitosti ter rasti poslovanja in podjetja.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.

X