Začasna zaustavitev trgovanja z delnicami družbe

24 Apr 2018

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., družba DATALAB Tehnologije d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi Delitvenega načrta družbe DATALAB Tehnologije d.d., se je od družbe DATALAB Tehnologije d.d. oddelila njena agro divizija, ki ga je prevzela novoustanovljena družba DATALAB AH, Upravljanje družbe, d.d.

Upravni odbor družbe DATALAB Tehnologije d.d. obvešča, da je bila dana zahteva, da se bo zagotovitev delnic novoustanovljene družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d. izvedla na dan 3.5.2018.

Centralno klirinška depotna družba (v nadaljevanju: KDD) bo na podlagi dane zahteve vpisala navadne, imenske, kosovne delnice družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d. na račune imetnikov, ki bodo na presečni dan 30.4.2018 vpisani kot imetniki delnic DATALAB Tehnologije d.d. skladno z menjalnim razmerjem iz Delitvenega načrta z dne 9.1.2018.

Vsak delničar družbe DATALAB Tehnologije d.d., ki na podlagi menjalnega razmerja ne bi bil upravičen do celega števila delnic, postane v višini razlike do polne emisijske vrednosti delnic del pravne skupnosti.

Zaradi izvedbe postopkov v centralnem registru KDD, je bila na Ljubljansko borzo posredovana zahteva za začasno ustavitev trgovanja z delnicami družbe DATALAB Tehnologije d.d., za obdobje od 26.4.2018 do vključno 3.5.2018. Dana je tudi zahteva za spremembo oznake delnic iz DATR v DATG, po ponovni aktivaciji trgovanja.

To obvestilo bo od 24.4.2018 objavljeno tudi na spletni strani družbe https://www.datalab.si/ in bo tam dosegljivo najmanj pet let.

 

Upravni odbor

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.