Vpliv širjenja koronavirusa na poslovanje

18 Mar 2020

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba DATALAB Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Datalab skupina izvaja vse potrebne ukrepe za nemoteno poslovanje.  Konec februarja ob pojavu prvih primerov okužb v sosednji Italiji, smo naredili testno obdobje dela od doma za vse zaposlene saj nas je zanimalo Kako poskrbeti, da v primeru pandemije ne ogrozimo poslovanja podjetja. Preverili smo ali imajo vsi zaposleni vse potrebne dostope do orodij in portalov, uporabe naših storitev ePoslovanja preko katerih nemoteno potekajo poslovni procesi.

V zavedanju družbene odgovornosti do zdravja naših zaposlenih in družbe del zaposlenih dela od doma od 9.3. dalje, vsi zaposleni v skupini pa od 16.3.2020 dalje. Osnova oddaljenemu delu so naše IT rešitve, ki omogočajo poslovanje v oblaku in sodelovanje oddaljenih zaposlenih.

Kako je delo organizirano po posameznih področjih si lahko ogledate na spodnji povezavi. Z največ izzivi so se srečali v oddelku podpore, implementacij ter v prodaji.

https://www.datalab.si/blog/kako-smo-se-v-datalabu-organizirali-v-casu-izrednih-razmer/

Zaposlenim smo zagotovili dezinfekcijska sredstva in jih seznanili s pomenom uporabe. Poleg skrbi za zaposlene se čutimo odgovorne za varovanje interesov naših uporabnikov, poslovnih partnerjev in drugih vpetih v poslovni proces.

Poslovodstvo pripravlja ukrepe za blažitev posledic, tako na poslovnem kot na delovnopravnem področju,

– zato je bil dne 16.3.2020 ustanovljen krizni štab, ki je na prvem sestanku določil naslednje ukrepe:

Pričakujemo močan upad gospodarske aktivnosti investicijskega volumna za najmanj eno leto. Najslabši možen scenarij je popoln izpad nakupa novih licenc, zmanjšanje obsega vzdrževalnih pogodb ,vendar pa pričakujemo porast prihodkov iz digitalnih orodij za delo na daljavo ter storitvenih prihodkov zaradi njihovih implementacij . V pričakovanju dolgotrajnejših posledic smo:

  • se odločili izkoristiti naš najvišji kreditni rating ter kreditno sposobnost ter dogovarjamo dolgoročne kreditne linije na bankah z namenom vzpostavitve likvidnostne rezerve ter zagotovitvijo investicijskega kapitala za prevzeme ter zaseganje trga v času po krizi
  • začeli pregled odvisnih stroškov ter njihovo zmanjšanje
  • zmanjšali prodajne ekipe, saj pričakujemo drastičen upad novih naročil
  • začeli dogovarjati z zaposlenimi o začasnem znižanju plač ter naknadnem izplačilu, če bodo naši rezultati to omogočali
  • sprejeli smernice za pospeševanje implementacij naših orodij za delo na daljavo in digitalne storitve pri naših obstoječih strankah ter njihovo večinoma brezplačno uporabo do 31.8.2020 – za čas pandemije in neposredno po njej
  • refokusirali razvoj v dopolnjevanje orodij za delo na daljavo

Zgoraj navedene ukrepe bomo izvedli brez odlašanja, večino do konca marca.

Zaradi – zdaj že lahko rečemo zelo verjetno – izgubljenega četrtega kvartala ne bomo dosegli prihodkovnih ciljev ter rasti napovedane v tem letu. Izpad prihodkov bo zagotovo vplival tudi na dobiček, ki bo verjetno manjši od pričakovanega. Naši napori bodo usmerjeni v povečanja števila uporabnikov, predvsem pa uporabnikov digitalnih storitev – kar je strateško pomembno za nadaljnjo rast prihodkov in dobička v naslednjih letih.

Natančnejše projekcije in nove napovedi rezultatov FY’20 bomo objavili v začetku aprila, ko bo situacija jasnejša.

 

Upravni odbor Datalab d.d.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.