Ugotovitveni sklep upravnega odbora družbe o novi višini osnovnega kapitala

28 Sep 2010

Upravni odbor družbe DATALAB Tehnologije d.d., s sedežem v Ljubljani v sestavi Lojze Zajc, Tone Černe in Andrej Mertelj, je dne 27.9.2010 sprejel

Ugotovitveni sklep upravnega odbora družbe Datalab tehnologije d.d.
o novi višini osnovnega kapitala

Upravni odbor družbe DATALAB Tehnologije, d.d. Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana, matična številka:1864629000, davčna številka: SI87965399 (v nadaljevanju: družba)

na podlagi sklepa upravnega odbora družbe o povečanju osnovnega kapitala družbe iz odobrenega kapitala z dne 30.6.2010 in njegovega popravka z dne 19.8.2010 ter sklepa upravnega odbora z dne 31.8.2010 o podaljšanju roka za vpis delnic (v nadaljevanju vsi navedeni sklepi skupaj: sklep o povečanju osnovnega kapitala z dne 30.6.2010), in sicer v obdobju med 1.7.2010 in 15.9.2010 iz katerih izhaja, da je bil osnovni kapital družbe pred izvedeno dokapitalizacijo razdeljen na 106.519 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic z oznako DATR in ISIN kodo SI0031114513 (v nadaljevanju: obstoječe delnice), kar pomeni, da znaša pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu izdajatelja na 1 obstoječo delnico 4,1729 EUR, se v skladu s sklepom o povečanju osnovnega kapitala z dne 30.6.2010 poveča z izdajo do največ 5.117 novih navadnih prosto prenosljivih nematerializiranih imenskih kosovnih delnic, ki skupaj z obstoječimi delnicami družbe tvorijo isti razred (v nadaljevanju: novo izdane delnice), tako da skupni nominalni znesek novo izdanih delnic znaša največ 21.352,74 EUR, in ugotovitvenega sklepa upravnega odbora družbe o uspešnosti javne ponudbe delnic z dne 17.9.2010, s katerim je bilo ugotovljeno, da je bilo vpisanih in vplačanih 23 od 24-ih ponujenih paketov novih delnic družbe oz. 5.020 novih delnic družbe od skupno 5.117 ponujenih novih delnic družbe, v skupni emisijski vrednosti 256.773,00 EUR oz. v skupni nominalni vrednosti 20.947,97 EUR ter da je bila posledično ponudba novih delnic družbe DATALAB d.d. uspešna

sprejema sklep,

da se osnovni kapital družbe na podlagi uspešne ponudbe delnic na podlagi sklepa o povečanju osnovnega kapitala z dne 30.6.2010 iz dosedanjih 444.493,31 EUR, poveča na 465.441,28 EUR, torej za nominalno vrednost 20.947,97 EUR z izdajo 5.020 novih delnic družbe.

Ljubljana, 27.9.2010

Datum: 28.09.2010

Pripeti dokumenti: Ugotovitvenu sklep UO

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.