Ugotovitveni sklep upravnega odbora družbe Datalab Tehnologije d.d. o uspešnosti javne ponudbe delnic

17 Sep 2010

Upravni odbor družbe DATALAB Tehnologije d.d., s sedežem v Ljubljani v sestavi Lojze Zajc, Tone Černe in Andrej Mertelj, je dne 17.9.2010 sprejel

UGOTOVITVENI SKLEP UPRAVNEGA ODBORA DRUŽBE DATALAB Tehnologije d.d.
O USPEŠNOSTI JAVNE PONUDBE DELNIC

Upravni odbor družbe DATALAB Tehnologije, d.d. Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana, matična številka:1864629000, davčna številka: SI87965399 (v nadaljevanju: izdajatelj ali DATALAB d.d. ali družba)

v zvezi s ponudbo novih, navadnih, prosto prenosljivih, imenskih kosovnih delnic družbe DATALAB d.d., ki so se ponujale na podlagi sklepa upravnega odbora družbe o povečanju osnovnega kapitala družbe iz odobrenega kapitala z dne 30.6.2010 in njegovega popravka z dne 19.8.2010 ter sklepa upravnega odbora z dne 31.8.2010 o podaljšanju roka za vpis delnic, in sicer v obdobju med 1.7.2010 in 15.9.2010 (v nadaljevanju: ponudba novih delnic družbe),

ugotavlja,

  • da je bilo v p i s a n i h IN v p l a č a n i h 23 od 24-ih ponujenih paketov novih delnic družbe oz. 5.020 novih delnic družbe od skupno 5.117 ponujenih novih delnic družbe, v skupni emisijski vrednosti 256.773,00 EUR oz. v skupni nominalni vrednosti 20.947,97 EUR;
  • da je bila posledično ponudba novih delnic družbe DATALAB d.d.

U S P E Š N A.

Ljubljana, 17.9.2010

Za Datalab d.d.
Andrej Mertelj
Izvršni direktor

Pripeti dokumenti: ugotovitveni sklep

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.