Sporočilo o 4. Seji upravnega odbora družbe Datalab d.d.

18 Nov 2009

UO je na svoji 4. Redni seji, ki je bila dne 16.11. 2009 ugotovil, da je družba Datalab d.d. v skladu z 14. čl. Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi nelikvidnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) postala trajneje nelikvidna in zadolžil izvršnega direktorja, da do 25.11.2009 pripravi ukrepe finančnega prestrukturiranja v skladu s 15. čl. ZFPPIPP in v skladu s Kodeksom poslovno-finančnih načel.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.