Sklep UO družbe Datalab Tehnologije d.d. o povečanju osnovnega kapitala

30 Nov 2017

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana,  objavlja naslednje sporočilo:

V prilogi objavljamo obvestilo da je bil dne 30.11.2017 sprejet Sklep upravnega odbora družbe Datalab Tehnologije d.d. o povečanju osnovnega kapitala družbe iz odobrenega kapitala.

Obvestilo  bo od 30.11.2017 dalje za obdobje pet let objavljeno v sistemu SEONet in na spletnih straneh družbe (www.datalab.si).

Upravni odbor družbe Datalab d.d.

Datum: 30.11.2017

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.