Prenos delnic

7 Dec 2010

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:
Datalab d.d. Koprska 92, 1000 Ljubljana – kot izdajatelj delnic z oznako DATR v skladu z 124. Členom Zakona o trgu finančnih instrumentov ZTFI (Uradni list RS, št. 67/07, 100/07-popr, 69/08 in 40/09) objavlja obvestilo o spremembi lastniške strukture. Družba TWOPP S.A.H. je prodala 26.226 delnic kar tvori 24.62% delež v podjetju, po spremembi omenjena družba v lasti nima več delnic.

To obvestilo bo od dneva objave dalje objavljeno tudi na spletni strani www.datalab.si/vlagatelji.

Datalab Tehnologije, d.d.,
Uprava

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.