Poročilo o poslovanju družbe Datalab d.d. v prvem polletju poslovnega leta 2010

15 Feb 2010

DATALAB, d.d., Ljubljana
Polletno nekonsolidirano in konsolidirano poročilo za poslovno leto 2010

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Datalab, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Družba objavlja Nerevidirano poročilo o poslovanju družbe Datalab, d.d. in Skupine Datalab v obdobju julij – december 2009
Poročilo bo od 15.februrja 2009 naprej objavljeno na spletnih straneh družbe Datalab za vlagatelje www.datalab.si/vlagatelji/.

Uprava družbe,

Ljubljana, 15. februar 2010

Priloge – Objava polletnih rezultatov (PDF, 4,77 MB)

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.