Popravek sklepa upravnega odbora družbe Datalab Tehnologije d.d. o povečanju osnovnega kapitala družbe iz odobrenega kapitala z dne 30.6.2010

19 Avg 2010

Upravni odbor družbe DATALAB Tehnologije d.d., s sedežem v Ljubljani, v sestavi Lojze Zajc, Tone Černe in Andrej Mertelj, je dne 19.08.2010 sprejel naslednji

POPRAVEK SKLEPA UPRAVNEGA ODBORA DRUŽBE DATALAB Tehnologije d.d.
O POVEČANJU OSNOVNEGA KAPITALA DRUŽBE IZ ODOBRENEGA KAPITALA z dne 30.6.2010

1. Ugotovi se, da je pri seznamu upnikov pod prilogo 1: Seznam upnikov, ki sodelujejo v povečanju osnovnega kapitala po sklepu upravnega odbora družbe Datalab Tehnologije d.d. o povečanju osnovnega kapitala družbe iz odobrenega kapitala z dne 30.6.2010 pri navedbi firme in skrajšane firme 16. upnika prišlo do administrativne napake, in sicer se 16. upnik po novem pravilno glasi:

Popravlja se :

Naslov upnika:
»SINTER« JOŽE KRAPEŽ S.P. UPRAVLJANJE POSLOVNIH PROSTOROV IN OPREME S PODROČJA FINANČNEGA IN TEHNIČNEGA DELA, POSREDOVANJE PRI VODENJU RA

Skrajšana firma:
»SINTER« JOŽE KRAPEŽ S.P.

2. Skladno z ugotovitvijo pod točko 1. se popravi Priloga št. 1 Seznam upnikov, ki sodelujejo v povečanju osnovnega kapitala po sklepu upravnega odbora družbe Datalab Tehnologije d.d. o povečanju osnovnega kapitala družbe iz odobrenega kapitala z dne 30.6.2010 in se sprejme čistopis predmetnega seznama.

Priloga 1:
Čistopis popravljenega seznama upnikov, ki sodelujejo v povečanju osnovnega kapitala po sklepu upravnega odbora družbe Datalab Tehnologije d.d. o povečanju osnovnega kapitala družbe iz odobrenega kapitala z dne 30.6.2010

V Ljubljani, dne 19.8.2010

Lojze Zajc, predsednik
Andrej Mertelj, član
Tone Černe, član

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.