Podpisana pogodba o najemu dolgoročnega kredita

20 Dec 2010

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba DATALAB, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:
Družba Datalab d.d. je dne 15.12.2010 z Novo Ljubljansko banko d.d., podpisala kreditno pogodbo za dolgoročni 5-letni kredit pridobljen na podlagi Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije v višini 860.000,00 EUR in je v celoti namenjen poplačilu kratkoročnih kreditov.
V Datalab d.d. ocenjujemo podpis pogodbe kot pomemben dosežek, saj smo s tem bistveno uspeli zmanjšati odvisnost od kratkoročnih sredstev ter zmanjšali bančne in interne stroške tromesečnih obnavljanj. Pozitiven učinek kredita se bo odrazil v izboljšani ročnosti virov financiranja, znižanih stroških financiranja in bo prispeval k večji finančni stabilnosti družbe.

Javna objava bo objavljena na SEO-netu in na spletni strani družbe Datalab d.d. na naslovu www.datalab.si najmanj 5 (pet) let od datuma objave.

Uprava družbe

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.