Obvestilo o začasni ustavitvi trgovanja z delnicami družbe Datalab tehnologije d.d.

24 Mar 2011

V skladu s 1. odstavkom 133. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/2007 s spremembami; v nadaljevanju: ZTFI) v povezavi s 106. in 386. členom ZTFI družba DATALAB Tehnologije d.d., Koprska 92, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:
Zaradi splita delnic na podlagi skupščinskega sklepa delničarjev družbe DATALAB Tehnologije, d.d. Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana, matična številka: 1864629000, davčna številka: SI87965399, z dne 28. 2. 2011 o razdelitvi 1 (ene) obstoječe navadne imenske kosovne prosto prenosljive delnice družbe z oznako DATR (v nadaljevanju: »delnica DATR«) na 15 kosov (razdelitveno razmerje 1 : 15) brez povečanja osnovnega kapitala smo danes dne 24.3.2011 na LJSE podali zahtevo za začasno zaustavitev trgovanja z delnico DATR v vstopni kotaciji Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, in sicer od začetka trgovalnega dne 28. 03. 2011 do konca trgovalnega dne 30. 3. 2011.

Trgovanje z delnico DATR bo tako, v kolikor bo zahtevi ugodeno, začasno zaustavljeno dne 28. 3. 2011, dne 29. 3. 2011 in dne 30. 3. 2011, dne 31.3.2011 pa se bo z delnico DATR ponovno normalno trgovalo.

To obvestilo bo do predpisanega datuma objavljeno tudi na spletni strani družbe www.datalab.si.

Uprava družbe

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.