Obvestilo o vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register

10 Feb 2015

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, povezane z objavo pomembnih informacij za poslovanje, družba Datalab, d.d., Ljubljana objavlja sporočilo, da je dne 09.02.2015 s strani Okrožnega sodišča v Ljubljani prejela sklep z naslednjo vsebino:
V skladu s sklepom št.4 skupščine z dne 19.12.2014 se poveča osnovni kapital družbe, ki znaša 2.490.921,65 EUR, po postopku povečanja osnovnega kapitala iz sredstev družbe, s preoblikovanjem presežka vplačanega kapitala v višini 425.462,66 EUR v kapital družbe in s preoblikovanjem dela prenesenega dobička predhodnih let v višini 1.324.417,69 EUR v osnovni kapital družbe tako, da osnovni kapital družbe po povečanju znaša 4.240.802,00 EUR.

Osnovni kapital družbe se v skladu z 2. odstavkom 358. člena ZGD-1 poveča brez izdaje novih delnic tako, da je osnovni kapital družbe po povečanju razdeljen na 2.120.401 navadnih kosovnih delnic na ime.

Obvestilo o prejemu sklepa o vpisu povečanja osnovnega kapitala bo od 10.02.2015 objavljen na SEO-netu in na spletni strani družbe Datalab d.d. na naslovu www.datalab.si najmanj 5 (pet) let od datuma objave.

Upravni odbor družbe

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.