Obvestilo o vpisu oddelitve v sodni register

23 Mar 2018

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje, družba DATALAB Tehnologije d.d., Ljubljana objavlja sporočilo:

Okrožno sodišče v Ljubljani je v registrski zadevi vpisa spremembe dne 22.3.2018 sklenilo, da se na podlagi Delitvenega načrta družbe DATALAB Tehnologije d.d. z dne 9.1.2018 od družbe DATALAB Tehnologije d.d. oddeli njen del, ki ga prevzame novoustanovljena prevzemna družba DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d. Soglasje k delitvi z ustanovitvijo nove družbe je bilo sprejeto na skupščini družbe DATALAB Tehnologije d.d. dne 12.2.2018.

Obvestilo o vpisu bo objavljeno v sistemu SEONet in na spletnih straneh družbe https://www.datalab.si/ od 23.3.2018 dalje za obdobje najmanj 5 let.

 

Upravni odbor Datalab Tehnologije d.d.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.