Obvestilo o vpisu dodatnih delnic družbe v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev

30 Dec 2010

Na podlagi  386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/2007 s spremembami; ZTFI), 126. člena ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba Datalab tehnologije d.d., Koprska 92, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo :
Družba Datalab tehnologije d.d., Koprska 92, Ljubljana (v nadaljevanju: družba), je dne 30.12.2010 s strani KDD klirinško depotne družbe d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: KDD) prejela Poročilo o opravljenih vpisih, s katerim je KDD družbo v zvezi z izdajo delnic zaradi povečanja osnovnega kapitala z novimi vložki družbe na podlagi odločbe KDD, opr. št. KD 3470 z dne 28.12.2010, obvestila, da je dne 29.12.2010 v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev vpisala dodatno količino 5.020 delnic DATR. Družba ima tako po novem izdanih skupno 111.539 kosovnih delnic DATR oz. glasovalnih pravic.

Skupno število tako sedaj znaša 111.539 kosovnih delnic DATR.

Obvestilo o prejemu Odločbe o vpisu dodatnih delnic bo od 30.12.2010 do zakonsko predpisanega datuma objavljeno tudi na spletni strani družbe www.datalab.si.

Uprava družbe
Andrej Mertelj

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.