Obvestilo o vpisu dodatnih delnic družbe v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev

3 Jan 2011

Na podlagi 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/2007 s spremembami; ZTFI), 126. člena ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba Datalab tehnologije d.d., Koprska 92, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:
Družba Datalab tehnologije d.d., Koprska 92, Ljubljana (v nadaljevanju: družba), je dne 3.1.2011 s strani Ljubljanske borze d.d. prejela odločbo da se z dnem 3. januar 2011 v Vstopni kotaciji na borznem trgu poveča število rednih imenskih kosovnih delnic izdajatelja Datalab tehnologije d.d., za 5020 delnic. Skupno število delnic z oznako DATR v Vstopni kotaciji na borznem trgu po povečanju znaša 111.539 delnic, osnovni kapital pa 465.441,28 EUR.

Obvestilo o prejemu Odločbe o vpisu dodatnih delnic bo od 3.1.2011 do zakonsko predpisanega datuma objavljeno tudi na spletni strani družbe www.datalab.si.

Uprava družbe

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.