Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

26 Apr 2016

Družba DATALAB Tehnologije d.d., Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju: družba), na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov obvešča javnost, da je dne 22.4.2016 prejela obvestilo člana upravnega odbora, s katerim obvešča družbo o spremembi deleža glasovalnih pravic, in sicer:

  • članu upravnega odbora Andreju Mertelju se je dne 30.12.2015, zaradi odsvojitve 300 kom delnic DATR, delež glasovalnih pravic zmanjšal iz 32,0439% na 32,0298% in ima po transakciji še 679.160 kom delnic DATR

Sporočilo bo objavljeno v sistemu SEOnet in na spletnih straneh družbe (www.datalab.si) od 26.4.2016 dalje za obdobje najmanj 5 let.

DATALAB Tehnologije d.d.

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.