Obvestilo o seji nadzornega sveta

14 Nov 2008

DATALAB, d.d., Ljubljana
Obvestilo o seji nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba DATALAB, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Datalab d.d., Ljubljana s sedežem na Koprski 92, 1000 Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Obvestilo o seji nadzornega sveta

Nadzorni svet družbe Datalab Tehnologije d.d. se je na svoji 12. seji, dne 5.11.2008 in dne 13.11.2008 najprej seznanil z odstopom člana nadzornega sveta gospoda Janeza Bregarja iz osebnih razlogov. Nadzorni svet se je gospodu Bregarju zahvalil za njegov doprinos k poslovanju družbe.

Skladno z Zakonom o gospodarskih družbah je NS formalno in vsebinsko preveril konsolidirano letno poročilo družbe za poslovno leto 08 in se seznanil z revizorskim poročilom revizijske hiše KPMG. Ugotovil je, da je pooblaščeni revizor podal mnenje brez pridržkov. NS je zato potrdil letno poročilo in predlagal skupščini podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za delovanje v poslovnem letu 2008.

Nadzorni svet se je tudi seznanil s pripravami na 7. skupščino družbe, ki bo dne 8.12.2008, in potrdil predloge sklepov ter njihovo obrazložitev.

Nadzorni svet je obravnaval tekoče poslovanje družbe. Uprava je nadzorni svet seznanila s poročili o prodaji in poslovanju ter ukrepih uprave družbe za zagotavljanje likvidnosti podjetja v luči recesije, zmanjšanja plačilne discipline in težje dostopnih virov financiranja. Uprava je nadzornemu svetu predstavila plan racionalizacije in na gospodarsko krizo prilagojene načrte poslovanja.

Nadzorni svet je tudi imenoval upravo za naslednja štiri leta, in sicer v sestavi: Andrej Mertelj, predsednik uprave – CEO, Matjaž Viher, član uprave za prodajo – CSO in Rok Perković, član uprave za finance – CFO.

Sporočilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (https://www.datalab.si/vlagatelji/) od 14. 11. 2008 dalje za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe Datalab d.d.

Datum: 14. 11. 2008

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.