Preklic skupščine, sklicane za dne 14.1.2013

9 Jan 2013

Na podlagi na podlagi 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/2007 s spremembami; ZTFI), Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba Datalab Tehnologije d.d., Koprska 92, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:
Upravni odbor družbe Datalab tehnologije d.d. obvešča, da preklicuje sklic 12. redne skupščine, ki je bila sklicana za dne 14.1.2013 ob 16:00 uri v prostorih družbe na Koprski 92 v Ljubljani, in vas vabi nanjo dne 18.2.2013 ob 16:00 uri, enako v prostorih družbe.

Razlog za preklic je dejstvo, da je družba šele ob prejetju odgovora ARRS na vloženo registracijo, po objavi sklica navedene skupščine, izvedela za potrebo po skupščinski odločitvi v zvezi z ustanovitvijo razvojnega centra. Razvojni center moramo ustanoviti zaradi nadaljnega črpanja EU in lokalnih sredstev, ki zahtevajo tako organizacijo predproduktnega razvoja. Zaradi tega je potrebno razširiti dejavnosti družbe, kar pa v omenjenem sklicu kot točka dnevnega reda ni bila predvideno, naša zakonodaja pa zahteva, da so dopolnitve dnevnega reda skupščine napovedane vsaj 14 dni pred odločitvijo skupščine.

Zato se je upravni odbor, zaradi optimizacije stroškov, odločil, da se namesto organizacije dodatne skupščine (in s tem povezanih dvojnih stroškov) omenjeni sklic 12. skupščine prekliče in naredi nov sklic skupščine, ki bo vsebovala še to točko dnevnega reda.

Za morebitne nevšečnosti se Vam opravičujemo.

Sporočilo bo objavljeno v sistemu SEONet in na spletnih straneh družbe od 09.01.2013 dalje za obdobje najmanj 5 let.

Upravni odbor

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.