Prejem odločbe Ljubljanske borze d.d. o povečanem številu delnic

30 Mar 2011

Družba je dne 30.3.2011 s strani Ljubljanske borze d.d. prejela Odločbo, na podlagi katere se bo z dnem 31.3.2011 v Vstopni kotaciji na borznem trgu povečalo število rednih imenskih kosovnih delnic izdajatelja Datalab tehnologije d.d. za 1.561.546 delnic, zaradi delitve delnic.
Skupno število delnic z oznako DATR v Vstopni kotaciji na borznem trgu bo po povečanju znašalo 1.673.085 delnic.

Z dnem 31.3.2011 se bo prav tako sprostilo trgovanje na borznem trgu z navadnimi imenskimi kosovnimi delnicami z oznako DATR.

Obvestilo o prejemu Odločbe o povečanem številu delnic bo od 30.3.2011 do zakonsko predpisanega datuma objavljeno tudi na spletni strani družbe www.datalab.si.

Uprava družbe

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.