Obvestilo o prejemu odločbe KDD o vpisu dodatnih delnic

28 Mar 2011

V skladu s 1. odstavkom 133. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/2007 s spremembami; v nadaljevanju: ZTFI) v povezavi s 106. in 386. členom ZTFI družba DATALAB Tehnologije d.d., Koprska 92, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:
družba je dne 28.3.2011 s strani KDD Klirinško depotne družbe d.d. Ljubljana prejela Odločbo, na podlagi katere se v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev zaradi povečanja osnovnega kapitala družbe na podlagi sklepa o povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe brez izdaje novih delnic ter sklepa o razdelitvi delnic, v skladu s katerim se vsaka kosovna delnica izdajatelja razdeli na 15 kosovnih delnic z dne 28.2.2011, vpiše dodatna količina 1.561.546 kosovnih delnic družbe, ki so v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev vpisane z oznako DATR, ISIN koda SI0031114513. Te delnice se bodo prenesle v dobro računov oseb, ki so na dan 29.3.2011 (presečni dan) v centralnem registru vpisane kot imetniki delnic z oznako DATR, tako, da se v dobro računa posameznega imetnika za vsako njegovo že izdano kosovno delnico z oznako DATR izda 14 dodatnih novih delnic. Vpisi dodatnih delnic v centralni register se bodo opravili dne 30.3.2011.

Obvestilo o prejemu Odločbe o vpisu dodatnih delnic bo od 28.3.2011 do zakonsko predpisanega datuma objavljeno tudi na spletni strani družbe www. datalab.si

Uprava družbe Datalab d.d.

Pripeti dokumenti: Odločba

Ne zamudite podjetniških novosti in nasvetov

V kolikor bi si želeli mesečno v svoj e-nabiralnik prejeti uporabne vsebine, pisane na kožo vaši dejavnosti in vašim interesom, to zabeležite v obrazcu.